Strategi og politik

Materialer

Strategi og politik

FNs Børnekonvention (folder)Red Barnet hjælper de mest udsatte børn i Danmark og resten af verden, fordi de har ret til et godt liv. Det står i FNs Børnekonvention, som alle verdens lande har tiltrådt - på nær USA og Somalia. Den 20. november 1989 besluttede verdens ledere, at børn har rettigheder - akkurat ligesom de voksne. Derfor vedtog regeringscheferne et sæt regler de kaldte for Børnekonventionen, og den gælder stadig.

Download:

FN's Børnekonvention


Bestil     kr. 0