Strategi og politik

Materialer

Strategi og politik

FNs Konvention om Barnets Rettigheder


FNs Konvention om Barnets Rettigheder - populært kaldet Børnekonventionen - 
er Red Barnets mandat og arbejdsgrundlag. Børnekonventionen er verdenshistoriens første bindende folkeretslige dokument om barnets rettigheder, og alle verdens lande på nær USA og Somalia har tiltrådt Børnekonventionen.


Download:

FNs Konvention om Barnets Rettigheder
Bestil     kr. 0