Fagbøger og artikler

Materialer

Fagbøger og artikler

Unge liv i syd (bog)


– beretninger om børn og unge i udviklingslande

Fattige børn med strutmaver. Unge i camouflagetøj med maskingevær. Gravide teenage-piger. Det er ofte de billeder, som medierne bringer af børn og unge i Syd. De fremstilles som ofre for fattigdom, udemokratiske regimer og hiv/aids, men også som aktører, der for eksempel selv griber til våben. Unge liv i Syd tager fat på denne dobbelthed i vores forståelse af børn og unge og beskriver de unge liv i udviklingslande.

Forfatterne bringer os ind i en særdeles ung verden: Hele 86 % af alle verdens unge bor i udviklingslandene, og i landene i Afrika syd for Sahara er lige godt halvdelen af den samlede befolkning under 18 år. Gennem etnografiske feltstudier i så forskellige egne af verden som blandt andet Brasilien, Nepal og Burkina Faso tager forfatterne fat på, hvordan unge søger at skabe sig liv i samfund med udbredt ressourcemangel. Bogen diskuterer også problematikker, som forskellige institutioner, herunder udviklingsorganisationer, står over for i kampen mod hiv/aids, ustabile regimer og fattigdom.

Bogen er skrevet af forskere og ngo-repræsentanter, som har det til fælles, at de er engagerede i børn og unges vilkår. De bidrager alle til at skabe ny viden om børn og unges strategier og dispositioner.


Materialetype:
Bog
Udgivelsesår: 2007
Produceret: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag

Bogen kan købes via Aarhus universitetsforlag.

 
Website:

Bestil     kr. 0