Eksempler på fondssamarbejde

EU, fonde og ministerier


Flygtningebørn for Højesteret

15-06-2011

To uledsagede flygtningebørn, der er blevet idømt fængselsstraf i Danmark for at rejse ind i landet på falske papirer, får nu deres sag genoptaget i Højesteret.

Det sker i kølvandet på det åbne brev til justitsministeren, hvor Red barnet rettede en skarp kritik mod den nuværende retspraksis, som er direkte modstrid med FN’s Børnekonvention.

Plettet straffeattest
I dag risikerer uledsagede flygtningebørn, der kommer til Danmark med falsk ID, fængselsstraf, udvisning og betaling af sagsomkostningerne – også selv om de allerede har fået asyl i Danmark.

Kun de børn, der får status som konventionsflygtninge kan i dag slippe for straffen. Men langt de fleste får asyl på en anden bestemmelse. I realiteten bliver de dog ikke udvist, men må starte deres tilværelse i Danmark med en plet på straffeattesten i fem år og en stor gæld for sagsomkostningerne.

To sager genoptaget
Men nu ser det ud til, at der kommer skred i tingene. Efter at Red Barnet sendte et åbent brev til justitsminister Lars Barfoed, er han gået ind i sagen. Og den 15. juni 2011 har en afghansk dreng og en somalisk pige lov til at få deres sager genoptaget i Højesteret.

De har begge fået asyl i Danmark som uledsagede flygtningebørn, men var samtidig i Østre Landsret blevet idømt 40 dages fængsel for dokumentfalsk, udvisning og betaling af sagsomkostningerne.

Afgørende dom
Nu hvor sagen bliver taget op igen, skal Højesteret genoverveje de to uledsagede flygtningebørns sager.

Hvis børnene får annulleret deres dom, vil det kunne danne grundlag for afgørelser i lignende sager. Det betyder, at flygtningebørn vil blive fri for at få en svær start på deres nye danske tilværelse.

Læs mere om de uledsagede flygtningebørn

Relaterede nyheder: