Eksempler på fondssamarbejde

EU, fonde og ministerier


Flygtningebørn fængsles

14-06-2011

Foto: Nevruz Ebru Aksu

Sagen kort:

I december 2009 var Red Barnet med til at få sat en stopper for, at udledsagede børn med falske papirer blev sendt direkte i varetægtsfængsel ved ankomsten til Danmark.

Daværende justitsminister Brian Mikkelsen medgav, at børnene ikke bør fængsles, når de kommer til Danmark.

Samtidig bad han Rigsadvokaten udarbejde nye retningslinjer for, hvordan Danmark skal behandle uledsagede børn med falske identitetspapirer.

Af de nye retningslinjer fremgår det, at uledsagede børn med falske dokumenter kan retsforfølges for at have fremvist falsk ID, hvis de får en anden flygtningestatus end den, Flygtningekonventionen giver.

Red Barnet har nu sendt et åbent brev til justitsminister Lars Barfoed, som vil gå ind i sagen.

I 2010 kom 432 uledsagede flygtningebørn til Danmark – det vil sige børn uden forældre eller værger.

Størstedelen af børnene er flygtet fra krige, konflikter eller andre svære og dramatiske livsbetingelser. Undervejs har de ofte haft helt forfærdelige oplevelser.

Uledsagede flygtningebørn, der kommer til Danmark med falske papirer, risikerer fængselsstraf, udvisning eller betaling af sagens omkostninger – i direkte modstrid med FN's Børnekonvention. Red Barnet har sendt et åbent brev til justitsministeren, der nu går ind i sagen.

Fængsel, udvisning og betaling af sagsomkostningerne. Det er, hvad uledsagede flygtningebørn, der kommer til Danmark med falske identitetspapirer, risikerer - også selv om de har fået ophold i Danmark. 

Det fremgår af Rigsadvokatens nye retningslinjer og sker på trods af, at FN's Børnekomite siger det stik modsatte.

Red Barnet, der mener, at det er helt uacceptabelt, har i et åbent brev til justitsminister Lars Barfoed gjort rede for de krænkelser, der ligger i den danske praksis. 

Det har nu fået justitsministeren til at gå ind i sagen, hvilket vækker stor glæde i Red Barnet.

Nye retningslinjer krænker

- I vores åbne brev har vi opfordret justitsministeren til hurtigst muligt at bringe loven og retningslinjerne i overensstemmelse med Børnekonventionen. Uledsagede flygtningebørn må ikke retsforfølges eller fængsles – hverken før eller efter deres asylsag er blevet behandlet, siger børnepolitisk konsulent i Red Barnet, Inger Neufeld, og fortsætter:

- For rigtig mange af de børn er falske identitetspapirer den eneste vej ud af et krigshærget land eller væk fra forfølgelse og usikkerhed. Derfor er det helt uforståeligt og uacceptabelt, at Danmark vælger at straffe de børn, der i forvejen har gået så grueligt meget igennem, siger Inger Neufeld.

Afghansk dreng dømt
Så sent som i marts 2011 blev en afghansk uledsaget dreng, der havde fået asyl i Danmark, sigtet for dokumentfalsk og idømt fængselsstraf, udvisning og betaling af sagens omkostninger.

Havde Danmark fulgt FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, burde det ikke være sket, understreger Inger Neufeld.

- FN's Børnekomité slår fast, at stater skal sikre, at uledsagede børn ikke bliver kriminaliseret, alene fordi de har falske identitetspapirer på sig, som de bruger i forbindelse med deres flugt. Både Rigsadvokaten og regeringen har altså pligt til at respektere FN's klare udmeldinger på området, siger hun. 

Relaterede nyheder: