Børns rettigheder

Vores arbejde

Børns rettigheder

Kender du til børns rettigheder?

Børnekonventionen
Hele vores arbejdsgrundlag er FN’s børnerettigheds- konvention.

Læs den her
Bliv frivillig
Du kan sikre, at børn i hele verden får opfyldt deres ret til et godt liv.

Se mulighederne

Nyheder om børns rettigheder

6. juni 2014
Børn har ikke styr på rettighederne
Færre børn kender deres egne rettigheder. Kun 23 procent svarer, at de ved noget eller meget om børnerettigheder, mens tallet var 39 procent for fem år siden.

4. juni 2014
Otte danske børne-forkæmpere i EU
Et stort flertal af de nyvalgte danskere i Europa-Parlamentet har skrevet under på Red Barnets børnemanifest. Det skal forbedre børns rettigheder og vilkår.

25. marts 2014
Justitsministeriet skylder forklaring
Børn er i årevis kommet i klemme i den danske udlændingelov, fordi justitsministeriet har svigtet sin pligt til systematisk at vurdere barnets tarv. Ministeriet må rydde op, mener

Vidste du, at ...

... FN's Børnekonvention er Red Barnets arbejdsgrundlag? Derfor handler alt vores arbejde om at sikre, at alle børn i hele verden får opfyldt de rettigheder, som verdens stater har forpligtet sig til at leve op til.

Red Barnet mener

Alle samfund og stater i verden skal anerkende børns rettigheder – og alle børn skal vide, at de også har rettigheder.