Børns rettigheder i Danmark

Vores arbejde

Børns rettigheder i Danmark

På Børnerettighedsdagen i 2012 havde børn fra Mariendal Friskole taget opstilling på Rådhuspladsen for at fortælle alle forbipasserende om børns rettigheder. Foto: Jakob Øllgard Hansen/Red Barnet.
Danmark må ikke glemme børns rettigheder
En af Red Barnets fornemmeste opgaver er at sikre, at Danmark lever op til FN’s Børnekonvention – både i lovgivning og praktiske forhold omkring børn.

Som rettighedsorganisation er vi forpligtede til at råbe op, når den danske regering krænker børns rettigheder. Det gør vi for eksempel, når Danmark fængsler uledsagede flygtningebørn, når regeringen indfører starthjælp eller lægger loft over kontanthjælpen og dermed dømmer børn til en opvækst i fattigdom med store afsavn.

Derudover er vi med til at rapportere til FN’s børnekomité om, hvordan situationen for børn er i Danmark. Det gør vi hvert femte år, når Danmark står skoleret i FN. Her udarbejder vi i samarbejde med en række andre organisationer en alternativ rapport til den, regeringen afleverer. Og vi deltager  i bedømmelsen hos FN’s Menneskerettighedsråd.

Børnene i fokus
Vi arbejder for at sørge for, at budskabet om, at alle børn har rettigheder kommer helt derud, hvor børnene er. Vi fortæller folkeskoleelever, lærere og fagfolk om børns rettigheder. Og vi kæmper for, at børns rettigheder bliver en obligatorisk del af pensum i folkeskolen.

Derudover arbejder Red i Danmark for, at alle børn får deres ret til at blive beskyttet mod seksuel udnyttelse og mishandling opfyldt. Derfor arbejder vi aktivt mod overgreb, chikane og udnyttelse af børn. Og vi rådgiver, og hjælper i tilfælde af mistanke om overgreb på børn.

Vi arbejder også for at sikre, at de særligt udsatte børn i Danmark bliver hørt. For eksempel er vi stemme for de tusindvis af flygtningebørn og fattige børn  i Danmark, som samfundet har det med at glemme.

Og endelig arbejder vi for at sikre, at alle børn får opfyldt deres ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter. Derfor går en stor del af vores arbejde ud på at skabe oplevelser, sociale aktiviteter og fællesskab for udsatte børn og deres forældre.

Vidste du, at ...

... Danmark i december 2009 holdt op med at fængsle uledsagede flygtningebørn, der kom til Danmark på falske papirer?

Det skete blandt andet fordi Red Barnet gjorde opmærksom på, at den praksis var dybt krænkende, helt uacceptabel og i strid med FN’s Børnekonvention.

Børnekonventionen
Hele vores arbejdsgrundlag er FN’s børnerettigheds- konvention.

Læs den her

Red Barnet mener

FN’s kritik af Danmark på børnerettighedsområdet viser med al tydelighed, at Danmark ikke tager Børnekonventionen alvorligt nok, og at Danmark må oppe sig, hvis vi vil være et foregangsland, når det kommer til sikringen af børns rettigheder.

Det er regeringens pligt at tage kritikken alvorligt og skride til handling med det samme. Alt andet vil være uansvarligt.