Strategi og politik

Materialer

Nyhedsbrev eksemple

Nyt fra Red Barnet

Tilmeld dig Red Barnets
månedlige nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve

Strategi og politik

FNs Børnekonvention (folder)



Red Barnet hjælper de mest udsatte børn i Danmark og resten af verden, fordi de har ret til et godt liv. Det står i FNs Børnekonvention, som alle verdens lande har tiltrådt - på nær USA og Somalia. Den 20. november 1989 besluttede verdens ledere, at børn har rettigheder - akkurat ligesom de voksne. Derfor vedtog regeringscheferne et sæt regler de kaldte for Børnekonventionen, og den gælder stadig.

Download:

FN's Børnekonvention


Bestil     kr. 0
Støt nu
Kredit kort

Giv dit bidrag

Hjælp udsatte børn

Beløb, DKK

STØT
Så langt rækker DIN støtte:
100 kr.
Penicillin til 10 børn

200 kr.
Fødselshjælpspakke til fire mødre

500 kr.
Baby-kit (bleer, tæpper, salve) til én nyfødt


Footer link