Strategi og politik

Materialer

Strategi og politik

FNs Konvention om Barnets Rettigheder


FNs Konvention om Barnets Rettigheder - populært kaldet Børnekonventionen - 
er Red Barnets mandat og arbejdsgrundlag. Børnekonventionen er verdenshistoriens første bindende folkeretslige dokument om barnets rettigheder, og alle verdens lande på nær USA og Somalia har tiltrådt Børnekonventionen.


Download:

FNs Konvention om Barnets Rettigheder
Bestil     kr. 0
Støt nu
Kredit kort

Giv dit bidrag

Hjælp udsatte børn

Beløb, DKK

STØT
Så langt rækker DIN støtte:
100 kr.
Penicillin til 10 børn

200 kr.
Fødselshjælpspakke til fire mødre

500 kr.
Baby-kit (bleer, tæpper, salve) til én nyfødt