Strategi og politik

Materialer

Nyhedsbrev eksemple

Nyt fra Red Barnet

Tilmeld dig Red Barnets
månedlige nyhedsbrev

Se tidligere nyhedsbreve

Strategi og politik

FNs Konvention om Barnets Rettigheder


FNs Konvention om Barnets Rettigheder - populært kaldet Børnekonventionen - 
er Red Barnets mandat og arbejdsgrundlag. Børnekonventionen er verdenshistoriens første bindende folkeretslige dokument om barnets rettigheder, og alle verdens lande på nær USA og Somalia har tiltrådt Børnekonventionen.


Download:

FNs Konvention om Barnets Rettigheder
Bestil     kr. 0
Støt nu
Kredit kort

Giv dit bidrag

Hjælp udsatte børn

Beløb, DKK

STØT
Så langt rækker DIN støtte:
100 kr.
Penicillin til 10 børn

200 kr.
Fødselshjælpspakke til fire mødre

500 kr.
Baby-kit (bleer, tæpper, salve) til én nyfødt


Footer link