Strategi og politik

Materialer

Strategi og politik

Vedtægter for Red Barnets Lokalforeninger
Nye vedtægter for lokalforeninger vedtaget oktober 2014


Red Barnets Strategi 2010-2015
Red Barnets Strategi 2010-2015.
Strategy for Save the Children Denmark 2010-2015


Red Barnets vedtægter
Vedtægter for Red Barnet (Save the Children Denmark). Stiftet 14. marts 1945.


FNs Konvention om Barnets Rettigheder
FNs Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) er Red Barnets mandat og arbejdsgrundlag. Børnekonventionen er verdenshistoriens første bindende folkeretslige dokument om barnets rettigheder.


FNs Børnekonvention (folder)
Lille, læslet folder med artiklerne i FNs Konvention om Barnets Rettigheder.
NB: Udsolgt! Kan kun downloades.


Policy on Gender Equality (Politik om ligestilling)
Save the Childrens politik om ligestilling mellem kønnene.


Støt nu
Kredit kort

Giv dit bidrag

Hjælp udsatte børn

Beløb, DKK

STØT
Så langt rækker DIN støtte:
100 kr.
Penicillin til 10 børn

200 kr.
Start på skolegang for et barn

500 kr.
Specialmælk til fem underernærede børn i en uge